03-9462911ecogym10@gmail.com

בחבל אשכול הציצו, ונפגעו מההליכה הנורדית

ההליכה הנורדית בנגב הפורח
הליכה הנורדית עם מקלות ההליכה של ,אקוג'ים"

בחודש הבריאות שהתקיים לאחרונה במועצה האיזורית חבל אשכול הוזמנתי לקיים סדנת היכרות עם ההליכה הנורדית.
הקהל שהסתקרן מאד מהתופעה החליט "ללכת על זה" הציץ ונפגע. ההליכה עם המקלות איפשרה למבוגרים לצאת לשדה הפתוח ולנוע בבטחון בשטחים הפראיים ולהנות מהמגע עם הטבע.
יום שמש נעים וחגיגת צבעים לעיניים.
גם הנגב מצטרף לספורט הקלאסי והאצילי הזה שנקרא "הליכה נורדית" עם המקלות של ,אקוג'ים".

הם הלכו בשדות
הליכה עם מקלות הליכה נורדית של "אקוג'ים,הליכה נורדית עם מקלות הליכה