03-9462911ecogym10@gmail.com

ביה"ס הישראלי להליכה נורדית היסטוריה ותפקידים

ביה"ס הישראלי נוסד ב – 13 לחודש אוקטובר שנת 2011
מיד לאחר חזרתי מתקופת הכשרה מרוכזת בלונדון שם, חתמתי על הסכם נציגות בלעדי עם ביה"ס הבריטי NORDIC WALKING UK לאחר שהוסמכתי כמאסטר טריינר בינלאומי. הבאתי את תכניות הלימודים שלהם, תרגמתי אותן לעברית וערכתי אותן בהתאמה לאופי, המסורת, מגוון האוכלוסיות והמבנה של השטח בישראל.
באותה שהיה בלונדון הוסמכתי גם למאסטר טריינר ע"י טום רוטלין בשיטת EXERSTRIDER .
בשנת 2013 נסעתי לתקופת הכשרה נוספת ברומא ובדולומיטים באיטליה בביה"ס האיטלקי להליכה נורדית. SCUOLA ITALIANA NW והוסמכתי למאסטר טריינר בינלאומי של ביה"ס ונציגו בישראל.

לוגו ביה"ס הבריטי להליכה נורדית

תפקידנו הם להיות ערוך ומסוגל לאמן את המדריכים הפרוסים ברחבי ישראל.
לספק רעיונות והצעות למדריכים.
להקשיב לרעיונות והצעות של המדריכים.
היכולת להשפיע על פעילותם באופן פעיל וחיובי.
להכיר ביתרונותיהם ותרומתם להצלחתם של פרויקטים משותפים ויחודיים להם.
להכיר ולהעניק יותר לגיטימציה למעמדם ותפקידם בשטח.
לעדכן אותם במידת האפשר ולערב אותם בפרויקטים, פעילויות ואירועים.
לתת תמיכה רגשית ולעזור כדי שיוכלו להשיג את מטרותיהם.
לחנך ולכוון את המדריך להיות חלק מקבוצה, צוות.
לתמוך במטרותיו או פעולות שברצונו לבצע.
ליצור קשרים ושיתופי פעולה עם אנשים או ארגונים שמתעניינים בבית הספר להליכה נורדית.
ביה"ס נותן לך את ההזדמנות להתפתח ולצמוח עם קורסים מיוחדים וחדשניים.

לוגו ביה"ס האיטלקי להליכה נורדית

אתר האינטרנט של בית הספר
 2000 – 3000 ביקורים בחודש
רשימתם מדריכים (עם חיפוש לפי שם, האזור, העיר, כישוריו, וכו '..)
חדשות על קורסים, אירועים ופעילויות שמיועדות להכשרת מדריכים, לאימון והעשרה.
אזור שמור למדריכים בלבד ובו מידע וחומר מקצועי לעדכון ועיון.

הערוצים שלנו לתקשורת והדרכה
רשימת התפוצה ברב – מסר הכוללת 218 מדריכים ועוד 1000 צועדים.
הודעות בבלוג באתר האינטרנט: אקוג'ים.
דף מקצועי בפייסבוק: אקוג'ים וביה"ס הישראלי להליכה נורדית.
אתר מקצועי ביוטיוב: אקוג'ים יוטיוב
מידעון חודשי משותף לאקוג'ים ולבית הספר הישראלי.