03-9462911ecogym10@gmail.com

קורס מדריך מאסטר להליכת כושר נורדית

קורס מדריך מאסטר להליכת כושר נורדית

ההסמכה למדריך מאסטר היא בסמכותו הבלעדית ועל פי שיקול דעתו של המייסד והמנהל המקצועי של בית הספר הישראלי,

התנאים להגשת מועמדות פתוחים בפני מדריכים בכירים של בית הספר הישראלי שמוכיחים יוזמה ופעילות קידום יעילה של ההליכה נורדית, שיש להם מיומנויות תקשורת בולטות ורותמות ובעלי יכולת מוכחת לנהל ולהנהיג קבוצות משלהם ומדריכים אחרים בשטח.

תנאי קבלה נועדו לאתר, לעודד ולקדם מדריכים עם להט להליכה הנורדית, קישורי מנהיגות בולטים, אוהבים עבודת צוות ומאמינים בחשיבותה של ההליכה הנורדית לכלל האוכלוסייה בישראל.

ההסמכה כמדריך ראשי עדיין מצריכה מילוי של מספר תנאים נוספים על מנת שיקבל רשות להעביר קורסי מדריכים בשכר בעצמו.

מה נדרש להצגת מועמדות לקורס מדריך מאסטר?
הדרכה פעילה של שתי קבוצות הליכה פרטיות לפחות, ארגון של שני אירועי הליכה נורדית גדולים, סיוע בשני אירועי חשיפה גדולים לפחות, כעזרה למדריכים עמיתים במקומות אחרים, סיוע בארגון והוצאה לפועל של פסטיבל ההליכה הנורדית השנתי וסיוע בארגון באליפות הארץ השנתית להליכה נורדית.

חשוב ביותר! מדריך ראשי יהיה מסוגל לתקשר ולהתחבר אל קבוצת המדריכים הראשיים של ביה"ס ולהצליח לקדם את הפרויקטים של ביה"ס וגם של החברים בקבוצה.

בסיום תהליך ההכשרה הנדרש, ישתתפו המועמדים בקורס הסמכה למדריך ראשי שימשך יומיים ויכלול מבחן סופי של ידע תאורטי ויכולת מעשית להעביר קורס באופן עצמאי.

המדריך הראשי שיבחר ע"י המנהל המקצועי יתלווה אליו לתצפית ב – 2 קורסים ואז יוכל להנחות בעצמו קורס תחת פיקוח המנהל המקצועי.

מדריך ראשי שעמד בהצלחה בכל השלבים יוכל לקבל אישור להסמיך מדריכים עבור ביה"ס הישראלי בתשלום.

ההחלטה הסופית בהצבה לקורסי מדריכים תהיה בידי המנהל המקצועי של בית הספר, ובהתאם לצרכים שיוצרו בשטח.