03-9462911ecogym10@gmail.com

קורס מדריך בכיר להליכת כושר נורדית

קורס מדריך בכיר

מדריכי ביה"ס הישראלי אוהבים אנשים ולהדריך. תהליך ההכשרה מעצב מדריכים מקצועיים מאתגרים.

דמותו של המדריך הבכיר בבית הספר הישראלי בעלת משמעות חשובה לייצוג בית הספר וערכיו ומהוה דוגמא למתאמנים ומועמדים.

על המועמד לשלוט באופן שלם, במיומנויות החשובות של לימוד טכניקות ההליכה השונות, בקי במערכי האימון וההובלה בשטח, שמאפשרות לו לבצע בשלמות את הפעילות שהוא מוביל.

הכוונה שעומדת מאחורי בניית תפקיד המדריך הבכיר היא, שהמדריך יהפוך לסמכות שמובילה בשטח מטעם ביה"ס,הן עבור עצמו והן עבור מדריכים בסביבתו, הוא יהיה המנחה בתהליך ההכשרה הראשונית של מועמדים ששואפים להתקבל לקורס מדריכים.

בנוסף, המדריך הבכיר הוא הדמות המייצגת שמהוה מקור השראה למתעניינים בקורס של ביה"ס.

אחרי שיוסמך ישמש חונך ומנטור למדריכים חדשים בתחילת דרכם המקצועית וכתובת לסיוע ועזרה מקצועית.

דרישות הקבלה לקורס מדריך בכיר להליכה נורדית

ניסיון מוכח בהדרכת קבוצות במשך  2 שנים לפחות.

נכח וצפה ב – 3 שיעורים של מדריך בכיר

השתתף ב – 4 השתלמויות מקצועיות של בית הספר.

השתתף באופן פעיל ב – 2 מחנות אימונים וגם בפסטיבל להליכה נורדית.

ארגן עם קבוצת עמיתים לפחות אירוע גדול אחד להליכה נורדית או סייע לארגן בפסטיבל או בכנס ארצי.

סייע למדריכים חדשים  ב 4 חשיפות הליכה לקהל

*** קבלה לקורס מדריך בכיר טעונה אישור של הוועדה המקצועית של ביה"ס לאחר בחינת העשייה בפועל.

היקף הלימודים בקורס מדריך בכיר 
16 שעות לימוד עיוני ותרגול מעשי, 2 מפגשים בני 8 שעות אקדמיות. השתתפות בכל השעות תנאי לקבלת התעודה.
יום הלימודים מתקיים בימי שישי בין השעות 08:00 – 14:00 . כולל מבחן סופי, ויתקיים אחת לשנה בהדרכת המנהל המקצועי של ביה"ס.

תעודה והסמכה
תעודת מדריך מקורית מטעם – ביה"ס הישראלי , תוענק בסיום הקורס.