03-9462911ecogym10@gmail.com

סיפורו של אייל איש המקלות הנורדיים

אייל חייל בשירות חובה בצה"ל היגיע לקבוצה בסוף שנת 2010 לאחר שראה פירסום במקומון על הליכה הזויה בשם הליכה נורדית. כאשר המשיך לברר התעוררה סקרנותו ובעקבותיה טילפן ושאל פרטים, אודה על האמת שפיקפקתי באפשרות שיגיע למפגש. אבל הופתעתי לראותו בחור ממושקף נמוך קומה וביישן שסיפר על רצונו לשפר את הכושר הגופני הנמוך שלו.
לאחר הדרכה יסודית הצטרף לאימונים כאשר בתחילה התקשה מאד בתיאום בין הידיים והרגליים ועמד על סף שבירה.מרגע זה אייל הפך למחויבות להצלחה עבורי והסכמנו להתמודד עד להצלחה ויהי מה. אייל עמד במילה ומאז מזה כ – 10 חודשים נמנע מהיעדרות וגילה השתפרות מדהימה בתיאום העיצבי שרירי, הכושר האירובי עלה פלאים עד כדי כך שאייל מצליח לרוץ עם המקלות בחלקים של האימון.
אייל מגיע בחיוך לאימון ועוזב בחיוך רחב יותר, במהלך הצעדות והאימונים מתנדב ומסביר לעוברים ושבים שמתעניינים כמה ההליכה יעלה, מועילה וכיפית וחוזר ואומר:"כדאי לכם לנסות זה מעולה".
אייל מסיים בימים אלה את שירותו הצבאי בהצלחה ובתשבוחות של מפקדיו. כמו כן אייל עזר עוז ויוצא לראשונה בחייו לטיול בחו"ל בגפו, פריצת דרך ענקית עבורו בכל מובן.
אשרינו שזכינו להכירו ושואבים השראה ממה שניתן לחולל כאשר ישנה אמונה מוצקה ושבירת פרדיגמות.
אייל כה לחיאייל איש המקלות הנורדיים