03-9462911ecogym10@gmail.com

ההליכה הנורדית העירונית

בוגרות קורס המדריכים ביזרעאל
בוגרות קורס המדריכים ביזרעאל 2013

ההליכה הנורדית כפי שאנו צופים בהתפתחותה כיום התפתחה בעיקר כפעילות ספורט ופנאי בשדה ובחיק הטבע ונתפסת על ידינו כפעילות פנאי ספורטיבית נוספת בתוך מכלול פעילויות המוכרות כ OUTDOOR.

כאשר אני מביט קדימה אל העתיד אני רוצה לראות את ההליכה הנורדית מתפתחת גם כהליכה עירונית שתהווה מודל תנועה וגמיאת מרחקים בשימוש שיגרתי יומיומי בקרב אזרחי המדינה.

מודל תנועה זה יתן מענה ישיר ומיידי לחיזוק פלג הגוף העליון, ובראש וראשונה לחיזוק הגב וטיפוח היציבה כבר מגיל צעיר. הליכה זו נותנת מענה לאורח החיים הנוכחי דל התנועה וההליכה ברגל.

החזון שלנו יביא אותנו לכך שההליכה הנורדית שתקבל הכרה כמטרה לאומית בתחום המניעה וטיפוח הבריאות, וככזו תפותח בשילוב, בתמיכה ובמימון תקציבי ע"י : משרד הבריאות, הספורט, החינוך, התחבורה והתשתיות, איכות הסביבה, קופות החולים, הרשויות המקומיות, חברות הביטוח ועוד.

שיתוף הפעולה יאפשר בניית תשתיות זמינות ונגישות לאוכלוסיה ומותאמות לאקלים ולאוכלוסיות השונות, מודגשות בהיבטים אקולוגיים וסביבתיים.

תכניות חינוכיות לכל הגילאים בנושא ההליכה ואיכות הסביבה.

מיצוב ומודעות גבוהה ברמה הארצית לתועלות ההליכה הנורדית העירונית.

כשיתממשו התנאים שהזכרתי עשויה ההליכה האורבנית להיות דרך ההתניידות המועדפת למרחקים קצרים בתוך הערים על חשבון הרכבים המוטוריים וזאת לצד האופניים כלי התחבורה הירוק והאקולוגי.

מודל "ההליכה האורבנית" יקבל את התהודה ההולמת בעזרת הקמת צוותי היגוי רב – תחומיים כפי שציינתי שיאחדו משאבים וימקסמו אותם על מנת לשמר את הסביבה ידידותית, נוחה וזמינה להליכה.

בראשל"צ שנת 2011 מתקיימת בימים אלה יוזמה ראשונית במסגרת "עיר בריאה" שנתמכת ע"י חברת מועצת העיריה הגב' יפעת מאירוביץ, המחזיקה את תיק איכות הסביבה, סגן ראש העיר לעניני ספורט מר איתן שלום וסמנכ"ל החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש של ראשל"צ.
פועלות 4 קבוצות הליכה נורדית עירונית בשבילי העיר והגינות הציבוריות הקיימות לאורך ובתוך שכונות העיר. השירות הממומן מתקציב העירייה, ניתן בחינם לאזרחי העיר.

מטרת הפרויקט לשלב בתוך מפגשי ההליכה, מפגשים בנושאי איכות הסביבה, שיגבירו את מודעות אזרחי העיר הצועדים לסביבת החיים שלנו ולטיפוחה.
לקרב את הצועדים למסלולי ההליכה והפארקים.

השלב הבא יפגיש את נציגי קופות החולים, העמותה למען הזקן, ארגוני הגמלאים ועוד לבניית תשתית לשיתוף פעולה.