03-9462911ecogym10@gmail.com

הליכה נורדית בצעדת יערות גבעת המורה 2017

צעדת יערות גבעת המורה 2017
הליכת הכושר הנורדית שמיועדת להליכה בחיק הטבע היא פעילות מתאימה מאד לצעדות בישראל. מקלות הליכה נורדית מסייעים בשטח התלול, הטרשי ובשבילים ומאפשרים כמעט לכל אחד להשתתף בצעדה. לצועדים מטיבי הלכת מוסיפה מהירות וכוח בהליכה ובעיקר למסלולים הארוכים.

הליכה נורדית בצעדת יערות גבעת המורה

כמיטב המסורת של 3 השנים האחרונות לשתוף פעולה עם מטה צעדת יערות גבעת המורה.
מסורת זו החלה עם כניסתה של אורנית בן דרור להפקת הצעדה הותיקה והנודעת.
אורנית זיהתה מיד את הזיקה בין הצעידה בחיק הטבע והליכת הכושר הנורדית עם המקלות.
אנו מאמינים שחשוב להגיע אל הצועדים בסביבת הפעילות הטבעית שלהם ולאפשר להם התנסות פעילה.
מדריכי בית הספר הישראלי, יציעו למשתתפים הדרכה לשימוש נכון במקלות הליכה נורדית מגיל 13 ומעלה.
ההתנסות המודרכת ע"י מדריכים מקצועיים, תאפשר לצועד לחוש באופן מעשי ומתוך החויה גם להבין את יתרונות השימוש במקלות הליכה נורדית.
הצועדים שיגלו ענין ויחפצו לצעוד עם מקלות יקבלו אותם בהשאלה לצעידה לאורך 1000 מ' ויחזירו אותם בתחנה הבאה.

שירות נוסף שנציע: למעונינים להצטרף לנסיון לקבוצת הליכה באזור מגוריהם יתבקשו להשאיר פרטי קשר ויוזמנו למפגש היכרות בחינם.