03-9462911ecogym10@gmail.com

הצלחה למרות המשברים בדרך

חברים ועמיתים יקרים,
אני בטוח שאינני מגלה לכם תגלית, שהיא בלעדית רק לי. היא שהחיים לעולם לא יתקיימו על קו אחד ארוך של הצלחות.
ברור לי שאתם יודעים שבדרך להצלחה תמיד אנחנו נעמוד גם מול אתגרים ומשברים.

ברור לי שכל אחד מכם כבר הציב לעצמו מתישהו מטרות בחיים. סביר להניח שכל אחד מכם כבר נתקל בדרך להצלחה בקשיים ובבעיות לא פשוטות.

מרצה בפני רופאים, פיזיותרפיסטים, פיזיולוגים בכנס הליכה נורדית טיפולית

אני כן רוצה לגלות לכם את הדרך שמאפשרת לי לצלוח משברים.

הדרך שאני מכיר מניסיוני, על היכולת להתגבר על משברים ולהתמיד על אף הנסיבות. הדרך מתאפשרת כאשר אני חוזר ומתחבר לאותו הרגש שהתחיל את החלום הגדול שלי.
אני שואל את עצמי מהו הדבר ששכנע אותי ל"בזבז" כל כך הרבה שנים בדרך הזו מבלי להיכנע ולאבד את האש?

הדבר הזה הוא, החלום שחלמתי !!!
שכל צועד בישראל ייחשף וילמד את ההליכה הנורדית לרווחתו.

שאני אצור קהילה עצומה של עמיתים שמכבדים, מוקירים, אוהבים, תומכים וצועדים יחד בדרך החיים וההליכה הנורדית.

מה הייתה הדרך שעברתי עד כאן?
מה קרה בדרך הזו ומה עשיתי בעצם?
מה וכמה הרווחתי בדרך?

התובנה שאני הקמתי אימפריה קטנה ומרגשת בישראל, ויחד איתה יצרתי חברויות ושותפויות בינלאומיות ברחבי תבל בשפות ותרבויות שונות.
כל אלה גם יחד פרנסו ומפרנסים אותי בשפע ובכבוד ומאפשרים לי להיות נדיב לכאלה שמזלם שפר עליהם פחות ממני.

כשאני פגשתי או פוגש בדרך משבר/קושי/אכזבה, אני מסתכל לו בעיניים ואני שואל את עצמי:
האם לעזוב את כל מפעל החיים הזה לעצור עכשיו ולהרים ידיים?
האם זו בכלל אפשרות מבחינתי, שאני בכלל רוצה לחשוב עליה?

חברי ועמיתי אתם הרי מכירים אותי ויודעים כבר, שהתשובה שלי היא תמיד לא!!!!
התובנה שהביאה להחלטה היא הצעד הראשון להתגבר, ואז אני משלים אותה בצעד מעשי קטן או גדול ונכנס מיד לפעולה.
הפעולה היא, להמשיך ולהמציא את עצמי מחדש וליצור עוד ועוד תוכניות, אירועים, קורסים, מתודות וגישות חדשות.

עכשיו שהדרך ברורה לך, גלה את התובנה שלך וכנס לפעולה.
מהו הצעד הראשון להצלחה שלך שתעשה עכשיו ?