03-9462911ecogym10@gmail.com

הסיפוק שלי, הוא עזרה לאנשים !

האפשרויות המדהימות של הליכה עם מקלות הליכה נורדית Exestrider
אשה עם קששי הליכה עקב תחלואים וסבל וכאב, מצאה את המקלות כנס שמחזיר לה את היכולת ללכת מבלי ליפול ולסבול כמו קודם.

הפריחה בגנים העירוניים בנס ציונה

היום בעת שנסעתי לנס – ציונה לבקר לקוחה, עברתי ליג גן עירוני מקסים במזרח העיר והחלטתי לצלם עבורך הקורא.
הגעתי לאשה החביבה ותאבת חיים שגילה בסביבות גיל ה – 50 האשה סובלת מחוליים רבים, ניתוחים ובנוסף מגבלות הליכה קשות שמונעות ממנה ללכת מעל דקה – שתיים ברציפות.
בפגישתנו הראשונה האישה שיתפה אותי בכאב ובתסכול  בו היא חיה כתוצאה מהמגבלות הפיזיות והשפעתן המוראלית עליה ועל חיי היום יום שלה.
שאלתי את האשה מה קרה ביומיים שחלפו מאז מסרתי לה את המקלות לראשונה ?
בהתלהבות ובחיוך גדול, סיפרה לי שהפתיעה אפילו את עצמה בנחישותה, ויצאה כבר פעמיים להליכה ואף הכפילה את מרחק ההליכה פעמיים.
מעל הכל הפתיעה את בעלה למוד ההאכזבה ממכשירים קודמים שננרכשו במיטב כספם והונחו מיד בצד כאבן שאין לה הופכין.
האשה סיפרה לי שיצאה מוקדם בבוקר להליכות עוד לפני שבעלה התעורר, חזרה מלאת מרץ וסיפוק הכינה ארוחת בוקר לשניהם ואז העירה אותו .
בעלה המופתע וההמום התקשה להאמין שכבר הספיקה לעשות כל זאת ובעיקר מההליכות הארוכות שחלף זמן רב מאז הצליחה ללכת כך..
חזרתי מביתם מאושר פעם נוספת על הפתרון, התקוה והסיכוי החדש שהענקתי למשפחה זו בזכות התאמת ההליכה, מקלות ההליכה הנורדית Exerstrider ושיחת בהירות מה האישה בוחרת לחייה עכשיו ?