03-9462911ecogym10@gmail.com

עדות של אורית גרצברג הפיזיותרפיסטית

שלום רב !
ראשית שוב תודה לך איציק על העברת הקורס בצורה כל כך מוחשית ובהירה שנתנה עידוד מאוד חיובי לנסות את המקלות גם עלי וגם למטופלים שלי.
אני הרגשתי קלות רבה יותר בהליכה, קצב מהיר יותר ואיזון טוב  הרבה יותר בעבודת השרירים. בהליכות האינטנסיביות של שעתיים תמיד כאב לי הגב, עם המקלות  שכחתי  מכאבים.

ממש תבורך איציק.
בברכה  אורית גרצברג.